„Życie można podzielić na dwa etapy, pierwszy – nieświadomą niekompetencję – przed
poznaniem i wdrożeniem w życie metodyki STRUCTOGRAM®,
oraz drugi – świadomą kompetencję – po jej wdrożeniu .
Różnica jest diametralna.
W tym drugim etapie dostrzegamy nasze mocne skrzydła, odnajdujemy pewność siebie aby
ich użyć i odwagę by obrać kurs zgodny z naszym wewnętrznym kompasem.”

Barbara Grześ,  Trener STRUCTOGRAM®  autor i trener programu BrainIQ®

Co sprawia, że ludzie odnoszą sukcesy?

Istnieje niezliczona ilość  teorii dotyczących odnoszenia sukcesu oraz sposobów na to, jak stać się zwycięzcą.  Większość z tych teorii  jest podstawą idealistycznych koncepcji, na przykład „perfekcyjny szef”, „właściwy styl przywództwa”, „poprawny profil osobowości dla wykonywanego zawodu” czy „optymalne techniki sprzedaży”.

Idee te, często wykorzystywane jako modele szkoleniowe, zazwyczaj nie biorą pod uwagę istotnego faktu. Mianowicie tego, że nie istnieje optymalna „recepta na sukces”…

BrainIQ

BrainIQ ® to autorski program stworzony w oparciu o system treningowy STRUCTOGRAM ®, który jako jedyny na rynku rozwoju osobistego oparty jest na badaniach genetycznych. Opracowane na podstawie tego systemu procesy coachingowe, szkolenia i warsztaty  bazują na badaniach stałych, niezmiennych, genetycznie uwarunkowanych elementów  osobowości człowieka, w oparciu o szwajcarską licencję do wykorzystania  Analizy Biostrukturalnej mózgu procesach rozwojowych.

Wiedza ta pozwala na zrozumienie indywidualnych zachowań i predyspozycji człowieka, prowadzenie życia jak również biznesu w zgodzie ze swoją biostrukturą , opierając się na tym co jest dla nas naturalne i zgodne z naszym wewnętrznym JA.

Zwycięzcy posiadają, znacznie różniące ich od innych, cechy osobowościowe.

Charakteryzują się przede wszystkim autentycznością, indywidualnym stylem i stosowaniem metod i technik, które idealnie do nich pasują. Samo zrozumienie ich własnych struktur osobowości, staje się decydującym czynnikiem dla zastosowania świadomej strategii sukcesów. Jest udowodnione naukowo, że  cechy osobowości oraz zachowanie człowieka zależą od jego indywidualnej struktury mózgu.

Poprzez  programy treningowe BrainIQ oparte na metodyce STRUCTOGRAM® możliwe jest poznanie tych cech oraz zastosowanie ich w praktyce.

Analiza biostrukturalna

Analiza Biostrukturalna bazuje na wiedzy uzyskanej podczas współczesnych badań mózgu, a jej wyniki potwierdzone zostały przez genetykę behawioralną, biologię molekularną, biologię ewolucyjną i neurologię. Wyróżnia ona genetyczno – biologiczne (dziedziczone) trwałe struktury podstawowe oraz środowiskowe (nabyte) zmienne charakterystyki osobowości.

Recepta na sukces

Istnieje niezliczona ilość  teorii dotyczących odnoszenia sukcesu oraz sposobów na to, jak stać się zwycięzcą.  Większość z tych teorii  jest podstawą idealistycznych koncepcji, na przykład „perfekcyjny szef”, „właściwy styl przywództwa”, „poprawny profil osobowości dla wykonywanego zawodu” czy „optymalne techniki sprzedaży”.

Idee te, często wykorzystywane jako modele szkoleniowe, zazwyczaj nie biorą pod uwagę istotnego faktu. Mianowicie tego, że nie istnieje optymalna „recepta na sukces”…

Zwycięzcy

Zwycięzcy posiadają, znacznie różniące ich od innych, cechy osobowościowe. Charakteryzują się przede wszystkim autentycznością, indywidualnym stylem i stosowaniem metod i technik, które idealnie do nich pasują. Samo zrozumienie ich własnych struktur osobowości, staje się decydującym czynnikiem dla zastosowania świadomej strategii sukcesów. Jest udowodnione naukowo, że  cechy osobowości oraz zachowanie człowieka zależą od jego indywidualnej struktury mózgu.

“Kto wie więcej o sobie, ten może lepiej wykorzystać

swój potencjał i stosować swoją siłę celniej..”