BrainIQ

BrainIQ ® to autorski program stworzony w oparciu o system treningowy STRUCTOGRAM ®, który jako jedyny na rynku rozwoju osobistego oparty jest na badaniach genetycznych.

Opracowane na podstawie tego systemu procesy coachingowe, szkolenia i warsztaty  bazują na badaniach stałych, niezmiennych, genetycznie uwarunkowanych elementów  osobowości człowieka, w oparciu o szwajcarską licencję do wykorzystania  Analizy Biostrukturalnej mózgu procesach rozwojowych.

Wiedza ta pozwala na zrozumienie indywidualnych zachowań i predyspozycji człowieka, prowadzenie życia jak również biznesu w zgodzie ze swoją biostrukturą , opierając się na tym co jest dla nas naturalne i zgodne z naszym wewnętrznym JA.

Analiza Biostrukturalna bazuje na wiedzy uzyskanej podczas współczesnych badań mózgu, a jej wyniki potwierdzone zostały przez genetykę behawioralną, biologię molekularną, biologię ewolucyjną i neurologię. Wyróżnia ona genetyczno – biologiczne (dziedziczone) trwałe struktury podstawowe oraz środowiskowe (nabyte) zmienne charakterystyki osobowości.

Istnieje niezliczona ilość  teorii dotyczących odnoszenia sukcesu oraz sposobów na to, jak stać się zwycięzcą.  Większość z tych teorii  jest podstawą idealistycznych koncepcji, na przykład „perfekcyjny szef”, „właściwy styl przywództwa”, „poprawny profil osobowości dla wykonywanego zawodu” czy „optymalne techniki sprzedaży”.

Idee te, często wykorzystywane jako modele szkoleniowe, zazwyczaj nie biorą pod uwagę istotnego faktu. Mianowicie tego, że nie istnieje optymalna „recepta na sukces”…

Zwycięzcy posiadają, znacznie różniące ich od innych, cechy osobowościowe. Charakteryzują się przede wszystkim autentycznością, indywidualnym stylem i stosowaniem metod i technik, które idealnie do nich pasują. Samo zrozumienie ich własnych struktur osobowości, staje się decydującym czynnikiem dla zastosowania świadomej strategii sukcesów. Jest udowodnione naukowo, że  cechy osobowości oraz zachowanie człowieka zależą od jego indywidualnej struktury mózgu.

„Kto wie więcej o sobie, ten może lepiej wykorzystać swój potencjał i stosować swoją siłę celniej..”

Treningi oparte na genetyce z wykorzystaniem systemu treningowego Structogram i Analizy Biostrukturalnej

BrainIQ  Master® – Step 1 – poznaj potencjał  swojego umysłu ( 1 dniowe szkolenie )

Podczas szkolenia poznasz swoje predyspozycje, mocne i słabe strony oraz naturalne możliwości, jakie daje twoja indywidualna biostruktura mózgu. Wiedza ta i świadomość swoich możliwości doda Ci jeszcze większej motywacji, zwiększy twoją efektywność i przybliży Cię do realizacji celów  Twoją indywidualną drogą, bez poczucia zniechęcenia. Podczas warsztatów dowiesz się jaki wpływ ma Twoja indywidualna biostruktura na role które pełnisz w życiu prywatnym i zawodowym i nauczysz się jak je dopasować do Twoich potrzeb i natury , aby w efekcie podnieść swoją efektywność, wybierać optymalne strategie osiągania sukcesu, zminimalizować stres.

BrainIQ  Master®– Step 2 – poznaj potencjał umysłu drugiego człowieka (1 dniowe szkolenie – warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia BrainIQ Master® Step 1)

Podczas szkolenie otrzymasz wiedzę o ludziach, nauczysz się jak rozpoznawać biostruktury innych osób i jak świadomie odczytywać ich zachowania. Dzięki licznym ćwiczeniom przybliżysz się do zrozumienia indywidualności ludzi, w jaki sposób z nimi postępować, czego unikać aby zapobiec niepotrzebnym konfliktom. Z większą precyzją będziesz w stanie przewidywać zachowania innych ludzi i rozpoznawać czego możesz od nich oczekiwać , a co jest absolutnie poza ich zasięgiem w związku z ich indywidualną biostrukturą. Wiedza zdobyta podczas szkolenia daje również podstawowe narzędzia i umożliwia analizowanie i tworzenie zespołów.

BrainIQ  Master® – Step 3 – odkryj potencjał w relacjach biznesowych (2 dniowe szkolenie – warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia BrainIQ Master® Step1 i Step2)

Podczas szkolenia posiądziesz wiedzę o motywach jakimi kierują się ludzie podejmując m.in. decyzję zakupowe. Jakie uwarunkowania indywidualne mają wpływ na podjęcie pozytywnej czy negatywnej decyzji przez potencjalnego Klienta. Będziesz potrafił z łatwością rozpoznać biostruktury produktów oraz usług , aby odpowiednio się z nimi obchodzić i dopasować je do indywidualnej biostruktury Klienta. Pozyskana podczas szkolenia wiedza ułatwi Ci odnalezienie wspólnego języka z Klientem ,  jak również we właściwy sposób zmotywować go do zakupu. Zidentyfikujesz również jak Twoja indywidulna biostruktura wpływa na radzenie sobie w poszczególnych fazach procesu sprzedażowego – w czym jesteś mocny , a nad którymi obszarami powinieneś popracować i w jaki sposób to zrobić.

BrainIQ  Master® – Step 4 – odkryj potencjał przywództwa i budowania zespołu (2 dniowe szkolenie – warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia BrainIQ Master® Step 1 i Step2)

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę się jak budować zespoły marzeń , jak dobierać członków zespołu zarówno pod względem dopasowania do zadania jak również do zespołu oraz osiągania przez zespół ponad przeciętnych wyników. Nauczysz się rozpoznawać predyspozycje poszczególnych członków zespołu również w kontekście ich oczekiwań. Dowiesz się jakie zasady definiują funkcjonowanie w zespole oraz indywidualnego podejścia do każdego z jego członków. Dzięki znajomości biostruktur współpracowników, bądź partnerów biznesowych, ich natury oraz rodzajów projektów czy zadań, nauczysz się jak dopasować motywację do poszczególnych osób i zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Zdobędziesz wiedzę w zakresie  wykorzystania analizy biostrukturalnej w rekrutacji i rozwoju pracowników. Odpowiednie podejście – w zgodzie z biostrukturą  – zapewni efektywną pracę zespołu i wpłynie na zminimalizowanie ryzyka powstawania nieporozumień i konfliktów w komunikacji i codziennej pracy.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma po dwa certyfikaty z ukończenia każdego z etapów szkolenia – Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego BrainIQ Master®, oraz certyfikat potwierdzający ukończenie seminarium z danego modułu szwajcarskiego programu treningowego STRUCTOGRAM® – w przypadku uczestnictwa we wszystkich czterech modułach uczestnik otrzymuje  certyfikaty uczestnictwa w pełnym programie – 4 certyfikaty STRUCTOGRAM® Training System oraz certyfikat ukończenia Pakietu Szkoleń BrainIQ Master. 

Kompleksowe szkolenie oparte na analizie biostrukturalnej dla branży windykacyjnej

BrainIQ Debt Collection Master – odkryj potencjał negocjacji windykacyjnych i  zarządzania relacją z Klientem zadłużonym – 3 dni szkoleniowe

Jedyny taki na rynku i bezkonkurencyjny program szkoleniowy dla branży windykacyjnej , obejmujący elementy kompleksowego podejścia do zrozumienia i budowania relacji z Klientem zadłużonym dobierania najskuteczniejszych strategii negocjacyjnych  i efektywnej windykacji , zamknięty w 3 modułach szkoleniowych. Treningi rozpoczyna moduł pozwalający na poznanie własnych predyspozycji poszczególnych pracowników windykacji, mocnych i słabych stron oraz naturalnych możliwości, wrodzonego potencjału oraz wiedzy w jaki sposób ten potencjał rozwijać i umacniać, budować pewność siebie aby efektywniej i skuteczniej osiągać zakładane cele . Podczas kolejnego modułu szkolenia dowiesz się jak rozpoznawać biostruktury ludzi i budować relacje z Klientem zadłużonym  w zgodzie z własnymi predyspozycjami aby móc w sposób skuteczny przy zachowaniu zasad etycznych wpływać na innych, zdobywać ich zaufanie, łatwiej się z nimi komunikować, w zgodzie z indywidualną biostrukturą Klienta zadłużonego. Trzeci moduł pozwoli Ci zdobyć wiedzę o mechanizmach decyzyjnych Klientów zadłużonych, nauczysz się rozpoznawać możliwości i trafnie dobierać strategie windykacyjne i oceniać prawdopodobieństwo odzyskania należności, dzięki czemu staniesz się Mistrzem w windykacji i zarządzaniu relacją z Klientem zadłużonym, a to przełoży się na wzrost Twoich wyników, motywacji  i satysfakcji z pracy. 

Każdy z uczestników otrzymuje 2 podręczniki oraz zeszyt ćwiczeń wykorzystywane do pracy podczas 3 dni szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma – Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego BrainIQ® Debt Collection Master, oraz 2 certyfikaty potwierdzający ukończenie dwóch modułów szwajcarskiego programu treningowego STRUCTOGRAM®.

BrainIQ Coaching System

BrainIQ Coaching System – to model procesu coachingowego oparty na Analizie Biostrukturalnej i wykorzystaniu badaniach nad mózgiem do osiągania celów. BrainIQ Coaching System, w swojej strukturze wykorzystuje wyniki indywidualnej biostruktury danej osoby do przeprowadzenia pełnego procesu coachingowego , dzięki czemu, uczestnicy procesu coachigowego mogą poznać swój potencjał i w pełni go wykorzystywać w procesie coachingowym jak również w dalszym życiu. Uczestnicy procesów coachingowych uczą się jak wyznaczać i osiągać cele i rozwijać swoją autentyczność zgodnie z naturą. Ponadto BrainIQ Coaching System  pomaga ustalić realistyczne cele, rozwinąć strategie osiągnięcia sukcesu oraz wskazać techniki sprzedaży i  metody zarządzania, które okazują się być najlepsze i najskuteczniejsze dla nich samych.